Vi vill bo i det vi bygger
230619_150900.jpg_JG
230619_151513.jpg_JG
230619_145310.jpg_JG
230619_145310.jpg_JG
230619_151725.jpg_JG

Välkommen till VNB Byggproduktion

Vi är ett privatägt, medelstort byggföretag med verksamhet i Umeå med omnejd och vänder oss till alla typer av beställare. Idag präglas vår egen projektutveckling av en tilltalande arkitektur med fokus på hållbart byggande.

Våra tjänster

Nyproduktion

Vi utför nyproduktion av många olika typer av projekt, allt från skolor och flerbostadshus till radhus och villor. Att bygga hållbart är en självklarhet för oss. Med lång erfarenhet av att bygga miljö- och energieffektiva byggnader, kan vi hjälpa dig att bidra till att minska klimatpåverkan.

Energieffektivisering

Fastigheter står idag för en stor del av energiåtgången i vårt samhälle. Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare att göra åtgärder som sänker din energiförbrukning och där du samtidigt är med och minskar klimatpåverkan.

Ombyggnad kommersiella lokaler

Vi utför anpassningar av både industri och kontorslokaler där de flest projekt sker i pågående verksamhet.

Renovering, om- och tillbyggnad

Sugen på nytt kök? Behöver du byta tak eller fasad? Vill du förlänga sommaren med ett uterum? Bygga ut din villa?

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

På VNB arbetar vi ständigt för att minska vår energi- och resursförbrukning. Detta genom att löpande utveckla våra arbetssätt och utmana oss själva i vårt årliga målarbete. Vår drivkraft är att hitta långsiktigt hållbara lösningar där miljöpåverkan, både för människa och miljö, är så liten som möjligt.

Thomas Palmgren

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Tänk på att bifoga:

- Plan och fasadritning
- Enkel beskrivning
- Ta gärna ett kort

Kontakt för offert: thomas.palmgren@vnb.se