Våra projekt

Vad är passivhus?

Det är ett hus som använder minimalt med energi. Kravet för passivhus är hela 5 gånger bättre än dagens BBR. Detta uppnås via mycket isolering i väggar och tak, minimering av köldbryggor, bra ventilationsaggregat och framförallt ett lufttätt skal. Att minimera värmeförluster bidrar även till att komforten ökar. Inomhustemperaturen är lika oavsett om du sitter i fönsterkarmen eller i soffan.

Ett passivhus bidrar till mycket låga driftskostnader samt bidrar till att miljöbelastningen minskar.

Giftfria material

En del ämnen i framförallt skivmaterial och färger avger hög mängd emissioner. Dessa skadar hälsan samt framkallar allergier. Vi har därför valt att i projektet arbeta med material med låga emissionsvärden, liknande Hedlunda och Vega.