Om- & TillbyggnaderVi utför renoveringar...

Kvalitet - ISO 9001


För oss på VNB är kvalitet genom hela byggprocessen 
och ledorden; vi vill bo i det vi bygger, återkommande i vårt kvalitetsarbete. Kvalitet för oss på VNB är tydliga riktlinjer och krav för hur vi kan förfina vår verksamhet och våra kunders nöjdhet. Vårt arbete med kvalitetsledning hjälper oss att ständigt bli bättre och att överträffa våra kunders behov.

Miljö - ISO 14001


På VNB arbetar vi ständigt för att minska vår energi- och resursförbrukning. Detta genom att löpande utveckla våra arbetssätt och utmana oss själva i vårt årliga målarbete. Vår drivkraft är att hitta långsiktigt hållbara lösningar där miljöpåverkan, både för människa och miljö, är så liten som möjligt. 

Arbetsmiljö - ISO 45001


Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en viktig del i arbetet med att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och underentreprenörer. Med hjälp av utbildning, samtal och undersökningar arbetar vi löpande för att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö där allas hälsa och välmående kan tryggas.